Słownik pojęć

Akcja
Akcje cykliczne
Akcje defensywne
Akcjonariusz
Aktywa
Aktywa finansowe
Alokacja
Animator rynku
Annualizowana stopa zwrotu
Aprecjacja
Arbitraż
Ask
AUM