Słownik pojęć

Papier wartościowy
Percentyl
Płynność
Polityka pieniężna
Pozycja długa
Pozycja krótka
Private equity
Program luzowania ilościowego (QE)
Punkt bazowy