Słownik pojęć

Termin zapadalności
Transakcja spot (natychmiastowa)