Słownik pojęć

Waluta referencyjna
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
Wskaźnik SRRI
Współczynnik beta