Najcześciej zadawane pytania

Proces inwestycyjny

Co stanie się z pieniędzmi, które wpłacę na swoje konto na Portu?
Co to jest rebalancing?
Jak często przeprowadzany jest rebalancing?
W co zainwestuję inwestując na Portu?
Chcę dowiedzieć się więcej o ETF…
Według jakich kryteriów Portu wybiera poszczególne fundusze ETF?
Dywidendy na ETF?
Dlaczego warto skorzystać z Portu zamiast kupować poszczególne ETF-y samodzielnie?
Mogę zmienić skład portfela i wymienić niektóre papiery wartościowe?
Czy warto wybrać inny portfel niż ten, który został mi polecony?
Dlaczego muszę wypełnić okres, na który planuję inwestować?
Czy inwestowanie na Portu może być opłacalne, nawet jeśli chcę zainwestować na krótki czas?
Czy Portu aktywnie zarządza inwestycjami?
Jakich stóp zwrotu mogę oczekiwać?