Inwestowanie społecznie odpowiedzialne

Wierzymy, że inwestując, możemy przyczynić się do tworzenia bardziej zrównoważonego świata. Dzięki odpowiedzialnym portfelom na Portu pomnażasz swoje pieniądze z szacunkiem dla naszej planety i społeczeństwa, bez uszczerbku dla Twoich zysków.

Załóż konto

Czym jest inwestowanie odpowiedzialne społecznie?

Oprócz wyników finansowych spółek, inwestowanie odpowiedzialne społecznie koncentruje się na ich wpływie na środowisko i nasze społeczeństwo. Pieniądze inwestowane są w firmy, które dążą do ograniczenia negatywnego wpływu swojej działalności na otaczający świat i jednocześnie przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju.

Wyniki finansowe
plus
Wpływ społeczny i środowiskowy
równa się
Inwestowanie odpowiedzialne społecznie
Chcę założyć konto

Jak oceniana jest odpowiedzialność biznesu?

Jednym ze wskaźników odpowiedzialności społecznej jest tzw. rating ESG. Ocenia, jak firma funkcjonuje w obszarze środowiska, w kwestiach społecznych i jak skutecznie jest zarządzana. W naszych odpowiedzialnych portfelach uwzględniamy tylko firmy, które przodują w tych obszarach. Poza oceną ESG bierzemy również pod uwagę np. ilość emisji jakie produkuje firma i automatycznie wykluczamy kontrowersyjne sektory.


W Portu opieramy się na danych ESG renomowanej firmy MSCI, która ocenia tysiące firm na całym świecie. Możesz zatem polegać na jakości i przejrzystości danych dotyczących odpowiedzialnego biznesu.

Wykres kołowy przedstawiający komponenty E, S i G

Zrównoważony rozwój i zwroty idą w parze

Wymiernie bardziej zrównoważone

Są badania, które wskazują na to, że odpowiedzialne portfele mają lepsze wskaźniki zrównoważonego rozwoju.
Firmy odpowiedzialne społecznie
Inwestowanie w liderów w zakresie odpowiedzialności środowiskowej i społecznej. Wykluczenie kontrowersyjnych sektorów, takich jak przemysł zbrojeniowy, tytoniowy czy kopalny.
Wynik ESG wyższy o 19%
w porównaniu z portfelem Portu o tradycyjnym składzie.
Zmniejszenie intensywności emisji dwutlenku węgla o 45%
w porównaniu z emisjami wytwarzanymi przez spółki należące do tradycyjnego portfela Portu.
Uwaga: Porównanie wskaźników ESG dotyczy portfeli o poziomie ryzyka 10 i może nieznacznie różnić się dla portfeli o innych poziomach ryzyka.

Żadnych kompromisów jeśli chodzi o zyski

Spojrzenie na historyczne wyniki odpowiedzialnych portfeli pokazuje, że nie wypadają one gorzej niż tradycyjne. Nie musisz się martwić o rezygnację z interesujących zwrotów podczas odpowiedzialnego inwestowania.Uwaga: historyczne zwroty nie stanowią gwarancji przyszłych zwrotów. Inwestycje na rynkach kapitałowych nie są pozbawione ryzyka.

Pomnażaj swoje pieniądze odpowiedzialnie

Więcej o odpowiedzialnym inwestowaniu znajdziesz na naszym Magazynie

Najczęściej zadawane pytania