Portfel inwestycyjny szyty na miarę

Portfele na miarę są fundamentem inwestycji, jak dla drobnych tak i dla wielkich inwestorów. Są globalnie zdywersyfikowane – w ich skład wchodzą tysiące papierów wartościowych i profesjonalnie zarządzane, tak abyś nie musiał się o nic troszczyć.

Załóż konto

Czym wyróżniają się
portfele Portu?

Dywersyfikujemy każdą wpłatę

Każdą wpłatę, bez względu na jej wysokość, zainwestujemy we wszystkie instrumenty, z których jest złożony Twój portfel, dzięki wykorzystaniu ułamkowych części papierów wartościowych (tzw. fractional shares). W ten sposób zyskujesz globalnie dywersyfikowane portfolio złożone z tysięcy akcji i obligacji z całego świata.

Równoważymy portfele

Kontrolujemy regularnie każdy portfel, by pod wpływem zmian cen poszczególnych aktywów, nie odbiegał od zaplanowanego poziomu ryzyka, a w przypadku potrzeby – przeprowadzamy rebalancing. Dzięki tej inteligentnej technice jesteśmy w stanie długoterminowo zwiększać rentowność portfeli z zapewnieniem odpowiedniego balansowania pod kątem ryzyka.

Profesjonalnie zarządzamy inwestycjami

Nasz profesjonalny zespół portfolio managerów WOOD & Company nadzoruje nasze portfele i zapewnia, że ​​Twoje pieniądze są pod dobrą opieką zarówno w dobrych jak i w gorszych czasach.

Minimalizujemy koszty

Inwestujemy w sprawdzone, wysoko płynne i niskokosztowe fundusze ETF. Zaawansowane technologie i automatyzacja umożliwiają nam zachować opłaty na niskim poziomie. Dzięki temu możesz osiągnąć wyższe stopy zwrotu z inwestycji.

Ile należy zainwestować a ile można zarobić?

Ustal wysokość wpłat i planowany okres inwestycji, by sprawdzić jakiego zwrotu możesz się spodziewać.

Jednorazowa wpłata
PLN
Comiesięczna wpłata
PLN
Długość okresu inwestycji
10 lat
Poziom tolerancji ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Im wyższy poziom tolerancji ryzyka, tym bardziej wartość inwestycji może się zmieniać w czasie. Swój poziom tolerancji ryzyka, możesz sprawdzić wypełniając ankietę inwestycyjną.

Model rozwoju w przyszłości

Uwaga: Model przedstawia oczekiwaną stopę zwrotu po uwzględnieniu opłaty za zarządzanie portfelem. Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych. Inwestycje na rynku kapitałowym nie są wolne od ryzyka.

Jak działa inwestowanie na Portu?

1. Najpierw się poznamy

Zadamy parę pytań, by poznać Twój cel inwestycyjny, wiedzę i doświadczenie związane z inwestowaniem oraz podejście do ryzyka. Wszystko po to, by dobrać odpowiednią inwestycję dla Ciebie.

2. Przygotujemy dla Ciebie portfel na miarę

W ciągu kilku chwil sprawdzimy Twoje odpowiedzi i przedstawimy Ci wyniki. Dowiesz się jaki jest Twój poziom tolerancji ryzyka, pokażemy Ci skład przygotowanego dla Ciebie portfela oraz prognozę jak może kształtować się zysk z inwestycji.

3. Bezpiecznie sprawdzimy Twoją tożsamość

Podobnie jak przy realizacji poprzednich kroków, również swoje dane osobowe wprowadzisz w ciągu kilku minut, będąc gdziekolwiek na świecie. Następnie my bezpiecznie sprawdzimy Twoją tożsamość i aktywujemy Twoje konto.

4. Prześlesz pieniądze a my je zainwestujemy

Teraz wystarczy już tylko przesłać pierwszą wpłatę i pozwolić by pieniądze pracowały dla Ciebie. Regularnie kontrolujemy rozwój Twoich inwestycji, dzięki czemu Ty możesz swój cenny czas poświęcać na inne sprawy.

Inwestuj długoterminowo a oszczędzisz

Jak zarządzamy ryzykiem

Regularnie monitorujemy poziomy ryzyka i zyskowność poszczególnych instrumentów. W chwili, gdy poziom ryzyka Twojej inwestycji przekroczy poziom, który jest dla Ciebie akceptowalny – dokonujemy rebalancingu portfela. Innymi słowy – modyfikujemy strukturę portfela tak, by przywrócić pierwotną strukturę instrumentów w nim zawartych. Dzięki temu jesteśmy w stanie długoterminowo zwiększać rentowność portfela z zapewnieniem odpowiedniego zbalansowania pod kątem ryzyka.

Optymalna alokacja

Na początku kupimy instrumenty do Twojego portfela tak, aby jego skład odpowiadał wybranemu przez Ciebie poziomowi tolerancji ryzyka.

Rozwój rynków

Odmienny rozwój cen poszczególnych aktywów w portfelu może doprowadzić do odchylenia od jego zaplanowanej struktury i zmiany poziomu ryzyka. Jeśli to odchylenie jest duże, algorytm automatycznie uruchomi rebalancing.

Rebalancing

Rebalancing polega na sprzedaży instrumentów, które mają w portfelu udział większy niż pierwotnie założono, przy jednoczesnym zakupie tych, które mają mniejszy udział niż założono podczas planowania strategii inwestycyjnej.

Przywrócenie zaplanowanej alokacji

Operacje kupna i sprzedaży sprawią, że struktura portfela powróci do optymalnego stanu, a tym samym do pierwotnego poziomu ryzyka.

Rozsądne obniżanie ryzyka

Inwestujesz pieniądze, by wykorzystać je w przyszłości na spełnianie swoich marzeń? Pozwól, by Portu pomagało Ci lepiej osiągnąć Twój cel, strzegąc ryzyka podczas inwestowania.

Gdy uruchomisz funkcję Rozsądnego obniżania ryzyka, Portu automatycznie dostosuje skład Twojego portfela i będzie go stopniowo przekształcać z dynamicznego na bardziej konserwatywny. Dzięki temu wykorzystasz większy potencjał wzrostu na początku inwestycji i jednocześnie ograniczysz zmienność wartości portfela na późniejszym etapie, przed planowanym ukończeniem inwestycji. Więcej o tej funkcji możesz przeczytać tutaj.

Jak Twój portfel może się zmieniać w czasie?

Każdy z nas jest inny, dlatego przy określaniu odpowiedniego poziomu ryzyka portfela zawsze bierzemy pod uwagę Twój horyzont inwestycyjny oraz indywidualny poziom tolerancji ryzyka. By sprawdzić, jak Twój plan redukcji ryzyka może wyglądać z biegiem czasu, przejdź do sekcji planowanie portfela.

Czas do zaplanowanej wypłaty12 – 10 lat
Poziom ryzyka10
Rozkład portfela
Akcje98,00%
Inne2,00%

Poziom ryzyka

10
12 lat
8
9 lat
6
6 lat
3
3 lataWypłata środków

Czas do zaplanowanej wypłaty

W co inwestujemy?

Inwestujemy w różne rodzaje instrumentów finansowych, zawsze wybieramy te o najlepszych stosunkach zwrotu, ryzyka i kosztów. Inwestujemy głównie poprzez fundusze ETF, które pozwalają nam łatwo dywersyfikować portfele i jednocześnie utrzymywać niskie koszty.

Inwestujemy w tysiące papierów wartościowych z całego świata

Wybierz poziom tolerancji ryzyka i sprawdź w jakich częściach świata możesz inwestować korzystając z portfela Portu.

Poziom tolerancji ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Akcje amerykańskie

Akcje amerykańskie

Stany Zjednoczone są największą gospodarką świata, odpowiadają za 25% światowej produkcji. Giełda w USA cieszy się długoterminowym stabilnym wzrostem. Tutaj znajdziesz akcje największych światowych firm o ugruntowanej pozycji.

Europejskie akcje

Europejskie akcje

Dzięki naszej lokalizacji Europa jest nam bardzo bliska. To także jeden z głównych regionów gospodarczych świata. Również dzięki własnej walucie zapewnia bardzo dobry kontrast z innymi tytułami. Na dłuższą metę europejskie akcje mają ogromny potencjał wzrostu. Dzięki lokalizacji w różnych krajach europejskie akcje zapewniają większy stopień wewnętrznej dywersyfikacji.

Akcje azjatyckie

Akcje azjatyckie

W portfelach znajdują się akcje azjatyckie, ponieważ ten region niewątpliwie zawsze był i nadal należy do głównych graczy na światowej scenie. Główną gospodarką jest tutaj Japonia, które odzwierciedla rozwój całego regionu. To zaawansowany region skoncentrowany na technologii i przemyśle motoryzacyjnym.

Akcje rynków wschodzących

Akcje rynków wschodzących

Inwestycje w spółki z rynków wschodzących mają większy potencjał wzrostu, ale są też bardziej ryzykowne. Wartość akcji tych spółek jest często zmienna i często rozwija się niezależnie od krajów rozwiniętych. Zapewniają dobrą dywersyfikację. Oczywiście do najważniejszych rynków rozwijających się należą Chiny, Tajwan i Indie, ale są też kraje Ameryki Południowej, Afryki i Dalekiego Wschodu.

Akcje mniejszych przedsiębiorstw

Akcje mniejszych przedsiębiorstw

Firmy o niższej kapitalizacji rynkowej być może (na razie) nie są znanymi markami, ale jest to zdecydowanie segment, który oferuje duży potencjał wzrostu. Chociaż inwestycje w tzw. „small caps” bywają bardziej ryzykowne, przy dobrej dywersyfikacji przynoszą w dłuższej perspektywie ponadprzeciętne zwroty.

Europejskie obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym

Europejskie obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym

Europejskie obligacje korporacyjne są emitowane przez poszczególne spółki w celu finansowania ich działalności lub rozwoju. Są to obligacje o ponadprzeciętnej jakości, które nadają się do obrotu ze względu na niskie ryzyko niewypłacalności i jednocześnie wyższą potencjalną stopę zwrotu.

Amerykańskie obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym

Amerykańskie obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym

Amerykańskie obligacje korporacyjne to obligacje sprzedawane w dolarach, emitowane są przez poszczególne firmy w celu finansowania ich działalności. Do portfeli na Portu dobierane są obligacje o ratingu inwestycyjnym – tj. obligacje wysokiej jakości o ponadprzeciętnym ratingu. Ryzyko niewypłacalności jest więc niewielkie, a jednocześnie obligacje te oferują ciekawą stopę zwrotu, większą niż np. obligacje rządowe.

Globalne obligacje o wysokiej rentowności

Globalne obligacje o wysokiej rentowności

Obligacje Global High Yield oferują wysokie zyski w porównaniu z innymi obligacjami. Istnieje jednak również większe ryzyko częściowego lub całkowitego niewypłacenia zobowiązania przez dłużnika. Są to obligacje gorszej jakości niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Jednak łącząc setki różnych obligacji, można zminimalizować ryzyko – nawet w przypadku niespłaconej obligacji, wpływ na cały portfel byłby znikomy.

Obligacje rynków wschodzących

Obligacje rynków wschodzących

Obligacje te są emitowane przez rządy tzw. krajów rozwijających się. Są to obligacje bardziej ryzykowne niż te od emitentów z gospodarek rozwiniętych, ale oferują wyższe stopy zwrotu.

Obligacje państwowe

Obligacje państwowe

Obligacje rządowe uznawane są za jedną z najbezpieczniejszych inwestycji, gdyż ryzyko kredytowe związane z tym, że emitent (w tym przypadku skarb państwa) nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań jest praktycznie zerowe. Udział obligacji państwowych w wynikach portfela jest niewielki, ale ich zaletą jest bezpieczeństwo dochodów z tej inwestycji.

REIT (Real Estate Investment Trust)

REIT (Real Estate Investment Trust)

Real Estate Investment Trust jest rodzajem funduszu inwestycyjnego, ale zamiast inwestować w akcje i obligacje, inwestuje w nieruchomości. Podobnie jak ETF, są one przedmiotem obrotu na giełdzie i oferują interesujące narzędzie do dywersyfikacji portfela. Główną ich zaletą jest stosunkowo wysoka dywidenda z tytułu dochodów z najmu.

Surowce

Surowce

Surowce to towary, które mają taką samą jakość niezależnie od dostawcy. Wiele surowców (takich jak złoto) jest dobrą formą dywersyfikacji portfela, ponieważ zmiany ich cen są słabo skorelowane ze zmianami cen innych klas aktywów (takich jak akcje). Surowce są składnikiem portfeli szytych na miarę o niskim lub średnim ryzyku.

Gotówka

Gotówka

Gotówka jest integralną częścią inwestycji. To nie tylko gotówka w złotych, lecz także gotówka w dolarach czy euro, na przykład z otrzymanych dywidend czy odsetek. Gotówka to operacyjny składnik inwestycji, który pozwala na prowadzenie regularnych operacji w ramach portfela i obniżenie ogólnych kosztów transakcyjnych.

Co zawiera 1% opłata za zarządzanie

Jedna uczciwa opłata, nic więcej. Portu nie nalicza żadnych dodatkowych opłat wstępnych i końcowych, żadnych prowizji od zakupu czy sprzedaży papierów wartościowych, żadnych opłat za rebalancing, wymianę walut czy za nadwyżki wypracowanej stopy zwrotu.

Stała roczna opłata za zarządzanie obejmuje:
 • Nieograniczony automatyczny rebalancing
 • Kontrolę i nadzór portfela
 • Wszystkie koszty transakcji
 • Ewidencję i zarządzanie papierami wartościowymi
 • Pomoc, wsparcie i online chat
 • Wszystkie ewentualne prowizje i odsetki otrzymane od osób trzecich przekażemy na Twoje konto
Nie płacisz żadnych:
 • Opłat wstępnych i końcowych
 • Opłat giełdowych i handlowych
 • Opłat za wymianę walut
 • Opłat za prowadzenie konta i wypłaty środków
 • Opłat za przechowywanie papierów wartościowych
 • Opłat za dobre wyniki ani prowizji maklerskich

Im dłużej inwestujesz, tym niższą opłatę zapłacisz

Chcemy motywować naszych klientów, by realizowali swoje cele inwestycyjne, dlatego wynagradzamy długoterminowe odpowiedzialne inwestowanie.

Na Portu masz możliwość zadeklarować jeden ze zdefiniowanych czterech okresów, w ciągu których nie zamierzasz wypłacać zainwestowanych środków, a tym samym możesz skorzystać ze zniżki od opłaty za zarządzanie. Jeśli nie wypłacisz pieniędzy przed upływem tego okresu – za inwestowanie w zadeklarowanym okresie zapłacisz obniżoną opłatę.

Długość zadeklarowanego okresu
Zniżka ze stawki opłaty za zarządzanie
5 lat20%
7 lat25%
10 lat30%
15 lat40%