Słownik pojęć

Deflacja
Deprecjacja
Derywat
Dewaluacja
Drift
Dyskontowanie
Dywersyfikacja
Dywidenda
Dźwignia finansowa