Słownik pojęć

OAM - zarządzanie porftelem online
Obligacja
Obligacje High yield
Obligacje korporacyjne
Obligacje o ratingu inwestycyjnym
Obligacje skarbu państwa
Okres kredytowania/długość kontraktu
Opcja
OTC - obrót pozagiełdowy