Słownik pojęć

Realna stopa zwrotu
Rebalancing
Recesja
Reinwestycja
REIT
Return of Capital, zwrot kapitału (ROC)
Rewaluacja
Robodoradztwo
Rynek byka
Rynek niedźwiedzia
Rynek pierwotny
Rynek wtórny
Rynki rozwinięte
Rynki wschodzące
Ryzyko
Ryzyko kursowe (walutowe)