Słownik pojęć

S&P 500
Skumulowana stopa zwrotu
Smart beta
Spekulacja
Split akcji
Spread
Stagflacja
Stock picking
Stock picking
Stopa dywidendy
Surowce
Swap walutowy
Symbol giełdowy (ticker)